Snelstart

Om de gegevens in uw boekhouding overeen te laten komen met Brains wordt er een koppeling gemaakt tussen Brains en Snelstart. De klantgegevens en artikelgegevens kunnen beide kanten op gekoppeld worden, zodat er geen fouten ontstaan en tevens geen onnodig tijd verloren gaat met het dubbel invoeren van deze gegevens. Na facturatie worden alle facturen middels de koppeling automatisch in Snelstart ingelezen, zodat ook deze niet opnieuw in Snelstart ingegeven behoeven te worden.

Koppeling Brains met Snelstart

Koppeling Brains met Snelstart