Gecertificeerde Software

Software Borg Stichting

Software Borg (www.softwareborg.nl) biedt al twintig jaar diensten en producten op het gebied van software escrow in samenwerking met de IT-notaris (www.it-notaris.nl).

Sinds 2014 is de software van Brains Software opgenomen in het Software Borg Systeem. De met certificaat bekroonde opname is alleen mogelijk als de software aan tal van kwaliteitsvoorwaarden voldoet, en is dus een waardevol keurmerk.

Voor de gebruikers van Brains Software software ligt de meerwaarde besloten in het feit dat, middels het sluiten van een gebruikersovereenkomst met Software Borg, het recht op de broncode van uw software programmatuur verkregen kan worden. De preventieve maatregel geeft rechtszekerheid en is een belangrijk onderdeel van uw informatiebeveiliging. Met dit recht is de continuïteit in het gebruik van uw software gewaarborgd, doordat uw organisatie in voorkomende gevallen over de broncode kan beschikken.

Brains Software heeft in goed overleg met Software Borg een gunstige bijdrageregeling kunnen vaststellen en kan een overeenkomst van harte aanbevelen.